TOETSREVOLUTIE COÖPERATIE U.A.

Oostersingel 7

4101 GE Culemborg


KvK: 81972997


info@toetsrevolutie.nl


TOETSREVOLUTIE is een online platform (platform.toetsrevolutie.nl) waarop u cursussen kunt volgen. Deze cursussen bestaan uit vooraf opgenomen video’s en aanvullende materialen, en zijn ingedeeld in hoofdstukken en lessen. Cursussen worden ontwikkeld door instructeurs of door TOETSREVOLUTIE in samenwerking met instructeurs. Onze cursussen zijn digitale diensten.

Na betaling van het totaalbedrag van een cursus krijgt u zo spoedig mogelijk toegang tot deze cursus.

Indien u op rekening wilt betalen krijgt u een toegangscode toegestuurd met of op de factuur. U moet rekenen op een verwerkingstijd van enkele dagen.

Indien u de betalingstermijn overschrijdt zal de toegang tot de cursus afgesloten worden, maar de betalingsverplichting komt niet te vervallen.  

Mogelijke incasso- en administratiekosten naar aanleiding van een achterstallige betaling zijn voor uw rekening.

Afhankelijk van het door u opgegeven adres brengen we BTW in rekening. Voor Nederland is dit 21% en inbegrepen in de getoonde totaalprijs. Als u niet in Nederland woonachtig of werkzaam bent kan de totaalprijs verschillen van de getoonde prijs.

U ontvangt bij iedere bestelling een BTW-factuur op het door u opgegeven emailadres.

iDeal-betalingen zijn niet mogelijk.

Op digitale diensten bestaat geen zogenoemde afkoelperiode. Een aankoop is finaal.

Door de opbouw van cursus te tonen, via de tekstuele omschrijving, en door een of meer lessen per cursus gratis aan te bieden, bieden we u de gelegenheid een inschatting te maken over de kwaliteit en de inhoud van de cursus. Als u tot aankoop overgaat gaan we er van uit dat u deze informatie tot u heeft genomen en dit gebruikt heeft om tot een weloverwogen aankoopbesluit te komen.

Alleen in het geval van aantoonbare of verwijtbare wanprestatie restitueren we het aankoopbedrag of een deel daarvan.

Bij aankoop van een dienst krijgt u een persoongebonden, niet overdraagbare licentie, die u individueel kunt gebruiken. De diensten en materialen die gekoppeld zijn aan de licentie mogen niet door derden gebruikt worden.

TOETSREVOLUTIE stelt u in de gelegenheid om ook licenties te kopen voor derden. Voor deze licenties gelden eveneens de beperkingen genoemd onder artikel 9. Een eenmaal geactiveerde licentie hoort toe aan de gebruikers waaraan de licentie gekoppeld is.

Producten die gekocht zijn bij TOETSREVOLUTIE zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet bestemd voor doorverkoop of vertoning aan meer dan één persoon. Dit behelst ook het plaatsen van de inhoud van de cursus op een andere plek dan het TOETSREVOLUTIE-platform.

Als de producten van TOETSREVOLUTIE op een, hier niet omschreven wijze, gebruikt worden en waarvan wij het niet de bedoeling vinden dat ons product op dergelijke wijze gebruikt wordt, dan zullen we u daarover informeren en/of uw account en/of producten deactiveren (zie punt 13).


TOETSREVOLUTIE kan gebruik maken van het recht om bij geconstateerd misbruik uw account en de daaraan gekoppelde licenties te de-activeren. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt.


TOETSREVOLUTIE mag de inhoud van cursussen ook nadat ze eenmaal zijn aangeschaft aanvullen en daar aspecten uit verwijderen zonder nadere berichtgeving of toelichting, en mag ook cursussen in het geheel intrekken worden waarmee de toegang ertoe kan verdwijnen.

 

U blijft toegang houden tot de door u aangekochte, niet teruggetrokken diensten zolang TOETSREVOLUTIE als onderneming actief is. Bij beëindiging van de onderneming zal ook uw toegang tot door u aangeschafte dienst verdwijnen. Deze hoedanigheid kan geen grond vormen voor restitutie.


Onze diensten worden aangeboden via het THINKIFIC-platform (www.thinkific.com). We zijn daarbij afhankelijk van het functioneren en de door hen aangeboden applicaties en functies. Door wijzigingen in de functionaliteit van dit platform kunnen er ook wijzigingen in de functionaliteit van onze cursussen plaatsvinden. Wijzigingen die op deze wijze ontstaan zijn kunnen geen grond vormen voor restitutie.


Na acceptatie van deze voorwaarden mogen we wijzigingen maken in de voorwaarden zonder u daarvoor om expliciete toestemming te vragen.